Taken @ Bailkuppe near Mysore, India

Taken @ Bailkuppe near Mysore, India